Thành Nguyễn

Thành Nguyễn

Thành Nguyễn là cô gái rất đam mê du lịch, hầu hết các chuyến đi của cô là cùng gia đình & bạn bè. Với những chia sẻ của Thành, bạn sẽ có được chuyến đi vừa vui vẻ nhưng luôn với tiêu chí tiết kiệm đấy nhé.